Na podstawie przeprowadzonych badań wody oferujemy również dobór roślin do zbiorników wodnych.