Oferta – badania wody

badania_wody-300x187Oferujemy precyzyjne badania wody do określania stężenia substancji w wodzie np.: KH, pH, fosforany, azotany, chlor, amoniak itd.
Pomagamy określić i wyregulować optymalne warunki życia (parametry wody) dla ryb, roślin i innych żywych organizmów w wodzie oraz nadzorować je w sposób ciągły.
Opracowujemy dokładne programy pielęgnacyjne zbiorników wodnych i programy walki z glonami.

Jak często badać wodę?

Wodę powinniśmy badać okresowo 2-3 razy do roku, gdyż jej jakość może ulec zmianie.banka-300x187
Nasze badania wykonujemy dla określenia parametrów wody dla właścicieli:

  • biobasenów (stawów kąpielowych),
  • stawów ogrodowych i stawów rybnych,
  • przydomowych oczek wodnych.

Wykonujemy analizy wody do napełniania budowanych zbiorników wodnych oraz w celach nadzoru basenu, wody kąpielowej. Nasze badania wykorzystywane są także w rolnictwie, akwarystyce, akwakulturze.

Uwaga! Zgodnie z zaleceniami FLL oraz prawodawstwem polskim, prócz wykonania badań fizyko-chemicznych, ZALECANE jest przeprowadzenie badań mikrobiologicznych jakości wody w przypadku analizy próbek z:

  • istniejących zbiorników wodnych (stawów, oczek wodnych, zbiorników ozdobnych) 
  • studni (ujęć wodnych), które nie zostały dopuszczone do użytku przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne! 

Badania fizyko-chemiczne próbek wody:

pdf-icon-150x150
pdf-icon-150x150
pdf-icon-150x150

kontrolne

przed budową obiektu wodnego

obiektu wodnego

Badania mikrobiologiczne próbek wody:

Enterokoki E. faecium,
E. faecalis

Escherichia coli,
bakterie grupy coli,
bakterie typu fekalnego