Przeskocz do treści

Pobranie wody

PRÓBKI WODY POBIERAMY DO BUTELEK O POJEMNOŚCI 1,5 L PO WODZIE MINERALNEJ NIEGAZOWANEJ

Pobieranie próbek wody wodociągowejbutelka

 • wylot kurka wodociągowego dokładnie umyć a następnie wytrzeć do sucha czystą ściereczką,
 • zapalonym tamponem z waty umoczonej w alkoholu etylowym opalić wylot kurka,
 • otworzyć kran i spuszczać wodę silnym nie rozpryskującym się strumieniem przez 10 minut,
 • napełnić przygotowaną butelkę wodą, zamknąć korkiem,
 • na butelce umieścić opis podający datę, godzinę i miejsce poboru próby.

Pobieranie próbek wody powierzchniowej

Próbki wód płynących pobiera się z nurtu na głębokości 20 – 50 cm poniżej zwierciadła wody:

 • butelkę zanurzyć skośnie w kierunku prądu i pod wodą obrócić przeciwko prądowi,
 • butelkę wyjąć, odlać 1/6 ilości wody, zamknąć korkiem i zaopatrzyć w etykietę z opisem uwzględniającym: datę, godzinę i miejsce poboru próby.

Próbki wód stojących pobiera się w najgłębszym miejscu czaszy zbiornika z głębokości 20 – 50 cm poniżej zwierciadła wody postępując podobnie jak podano wyżej.

Pobieranie próbek wód podziemnych

 1. Pobieranie wody podziemnej ze studni eksploatowanych za pomocą pomp głębinowych odbywa się z kurka na rurze odprowadzającej pompowaną wodę w sposób podany w punkcie
 2. Pobieranie wody ze studni o dostępnym zwierciadle wody:
 • jałową butelkę zanurzyć w wodzie na głębokość 10 – 15 cm od powierzchni i napełnić ją, – butelkę zamknąć doszlifowanym korkiem,
 • na butelce umieścić etykietę z opisem: rodzaj próbki, data, godzina i miejsce pobrania próbki.

Pobierz instrukcję w PDF:

Pdf-Icon21-2