PRÓBKI WODY POBIERAMY DO BUTELEK O POJEMNOŚCI 1,5 L PO WODZIE MINERALNEJ NIEGAZOWANEJ, NIESMAKOWEJ

Pobieranie próbek wody wodociągowejbutelka

 • dokładnie umyj wylot kurka wodociągowego
 • wytrzyj wylot kurka do sucha czystą ściereczką,
 • opal wylot kurka zapalonym tamponem z waty umoczonej w alkoholu etylowym ,
 • otwórz kran i spuszczaj przez ok. 10 minut wodę silnym nie rozpryskującym się strumieniem,
 • napełnij przygotowaną butelkę o pojemności 1,5 litra wodą,
 • odlej 1/6 ilości wody,
 • zakręć butelkę korkiem wypłukanym w wodzie przeznaczonej do badania,
 • na butelce umieścić opis podający: swoje imię, nazwisko (lub nazwę) datę, godzinę i miejsce poboru próby.

Pobieranie próbek wody powierzchniowej

Próbki wód płynących (rzeka, strumień) pobiera się z nurtu na głębokości 20 – 50 cm poniżej zwierciadła wody.
Próbki wód stojących (staw, oczko wodne, basen etc.) pobiera się w najgłębszym miejscu czaszy zbiornika z głębokości 20 – 50 cm poniżej zwierciadła wody.

Procedura:

 • zanurz butelkę o pojemności 1,5 litra skośnie w kierunku prądu i pod wodą obrócić przeciwko prądowi,
 • wyjmij napełnioną butelkę,
 • odlej 1/6 ilości wody,
 • zakręć butelkę korkiem wypłukanym w wodzie przeznaczonej do badania,
 • na butelce umieścić opis podający: swoje imię, nazwisko (lub nazwę) datę, godzinę i miejsce poboru próby.

Pobieranie próbek wód podziemnych

 1. Pobieranie wody podziemnej ze studni eksploatowanych za pomocą pomp głębinowych odbywa się z kurka na rurze odprowadzającej pompowaną wodę w sposób podany w opisie: Pobieranie próbek wody wodociągowej
 2. Pobieranie wody ze studni o dostępnym zwierciadle wody:
 • zanurz jałową butelkę w wodzie na głębokość 10 – 15 cm od powierzchni i napełnij ją,
 • zakręć butelkę korkiem wypłukanym w wodzie przeznaczonej do badania,
 • na butelce umieścić opis podający: swoje imię, nazwisko (lub nazwę) datę, godzinę i miejsce poboru próby.

Pobierz instrukcję w PDF: