źródło: Magazyn Schwimmteich & Naturpool, 3-2015, str. 54-56

Ekologiczne wody kąpielowe – staw kąpielowy czy basen naturalny – jak  różnorodne by nie były to  ich jakość jest niepodważalna. W związku z tym Austriackie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych (Verbandes Österreichischer Schwimmteich- & Naturpoolbau (VÖSN)) postawiło sobie za zadanie zadbać o najwyższą jakość budowy stawów jak również o ich normy i standardy.

Świeżo upieczonym właścicielom naturalnych stawów kąpielowych często jest ciężko rozpoznać, pośród różnorodnych ofert, która w końcowym rezultacie jest w stanie spełnić dane obietnice. Na rynku wszystko reklamowane jest jako naturalne i ekologiczne, a później niejednokrotnie okazuje się to być porażką. Ekologia oznacza tu, że za wzorzec stawia się naturę. A kto zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo skomplikowane i złożone jest funkcjonowanie ekosystemów, musi zauważyć że naturalne wody kąpielowe wymagają czegoś więcej niż tylko dół w ziemi, folia, żwir i kilka roślin wodnych. Kto zatem przy budowie stawu kąpielowego czy basenu naturalnego nie zna, bądź nie przestrzega złożonych zasad natury, nie osiągnie na dłuższą metę zadowalającego rezultatu.

Jakość i analiza wody

 

Oprócz wielu czynników, które musi znać osoba zajmująca się budową stawu, jakość wody odgrywa ma oczywiście fundamentalne znaczenie. Aby wykluczyć z miejsca przyszłe daleko idące problemy konieczne jest dokładne badanie jakości wody służącej do napełnienia. Dla realizacji projektu woda jest najistotniejszym elementem i wymaga szczególnej uwagi, jako że nie powinna w żadnym wypadku zawierać substancji obciążających środowisko. Nawet jeśli przy budowie rygorystycznie zwraca się uwagę na wszelkie ewentualności, aby zaoferować ekosystemowi optymalne warunki, to właśnie od jakości wody zależy czy tak już rzeczywiście zostanie.

To, jakie procesy chemiczne i fizyczne działają w stawie jest kluczowe. Woda powinna zostać poddana analizie już na wstępnym etapie projektu oraz po pierwszym napełnieniu zbiornika, by później być badaną 2-3 razy w roku. Analiza wody przebiega według określonych parametrów. W czasie jej trwania ewentualne czynniki zakłócające zostają ujawnione i stają się w związku z tym „uleczalne”. Przede wszystkim, woda w obszarach rolniczych może być obciążona i przeszkadzać w funkcjonowaniu nowo stworzonego ekosystemu (dotyczy to również deszczówki jeśli jest ona używana bez oczyszczania). Jeśli woda zostanie zbadana zaraz po napełnieniu, ważnym jest aby zbadać wodę w stawie po kolejnych dwóch tygodniach z uwagi na procesy chemiczne, które zaszły w tym okresie. Wówczas można odpowiednio na nie zareagować.

Budowa stawu bez zbadania wody służącej do napełniania jest jak jazda samochodem bez serwisu. Może działać jedynie przez jakiś czas!; Helmut Zangl, VÖSN

Fosfor, azotan i tlenek węgla

Niezwykle ważnym parametrem jest fosfor, a funkcjonowanie stawu kąpielowego bazuje na tzw. metodzie limitowania zawartości fosforu. Zbyt duża ilość tego pierwiastka w wodzie powoduje rozrost glonów. Naturalny basen czy staw kąpielowy to zamknięty system – nie ma w nim ani dopływu ani odpływu, fosfor dociera głównie drogą powierzchniową w postaci kurzu, pyłków czy liści, ale również w wyniku użytkowania wody przez ludzi. Dobrze stworzony system potrafi poradzić sobie z takimi ilościami.

Wartość pH pokazuje czy woda ma odczyn kwaśny czy zasadowy. W ciągu dnia idealna wartość pH wynosi 8,4. Przed południem bywa że jest ona niższa, a po południu, zwłaszcza w przypadku stawów z dużą bioaktywnością – wyższa. Wysokie wartości pH mogą wskazywać przykładowo na nieodpowiednio utwardzony beton.

Siarczany to sole czy estry kwasu siarkowego, które mogą wpływać na bio-aktywność. Zbyt duże stężenie siarczanu zakłóca rozrastanie się biofilmu, gdzie już 80 mg/l jest stężeniem zbyt wysokim. Austriackie normy dopuszczają przy napełnieniu jedynie 40 mg/l.

Twardość wody określa stężenie czynników przyczyniających się do tego stanu, są to głównie jony wapnia i magnezu. Podczas gdy twarda woda sama w sobie nie stanowi problemu, tak miękka woda, z niewystarczająca ilością tych składników, może zakłócać buforowanie, a tym samym powodować niekontrolowane zmiany pH.

Podwyższona wartość azotanu, wbrew popularnym twierdzeniom, nie stanowi szczególnego problemu, gdyż azot ulatnia się do powietrza, co następnie powoduje obniżenie stężenia azotanu w wodzie.

Przewodzenie wynika z sumy rozpuszczonych soli w wodzie – przy wyższym przewodzeniu należy zbadać wodę, gdyż nie wiadomo dokładnie które substancje powodują ten stan. W szczególnie problematycznych przypadkach można przy napełnianiu stawu kąpielowego czy basenu naturalnego zastosować urządzenie działające na bazie osmozy. Należy przy tym pamiętać, żeby kolejne napełnienie odbywało się również za pomocą tego urządzenia.

Grunt to komunikacja!

Jedną z najważniejszych cech, o ile nie najważniejszą, wyróżniającą fachowca jest komunikacja ze zleceniodawcą. Pracodawca zasługuje na najlepszą opiekę od pierwszych porad przez budowę aż do dopracowania: na co uważać, co może się wydarzyć, jak dbać o staw, co robić w przypadku pojawienia się glonów, jak przebiega proces radzenia sobie z problemami.

Godny zaufania fachowiec zwykle zna już stan faktyczny i dysponuje odpowiednią wiedzą, np. jakiej jakości wody można spodziewać się w danym regionie. Optymalny wynik otrzymuje się tylko wtedy gdy zwracamy się do profesjonalisty z doświadczeniem.